Rezultati projekta

 

 

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

REZULTATI PROJEKTA

 

Biobuisiness se osredotoča na vključevanje poslovnih vidikov pri uvedbi tehnoloških procesov in razvoju sektorja s področja biomase, kot celotne verige. Uspešni rezultati bodo lahko uporabljeni v ostalih industrijah na področju obnovljivih virov energije ali v primerih, kjer se občine soočajo s pomembnimi spremembami.

Predvidene aktivnosti, katere se bodo izvajale so:

  • Študija potencialov biomase: popis virov
  • Študija trendov ustanovitve in razvoja podjetij in tehnologij s podrocja biomase
  • Študija ustanovitve podjetij s tehnologijo s podrocja biomase ter razvoj dobrih praks
  • Študija tržnih niš v sektorju biomase ter poslovne priložnosti
  • Analiza priložnosti transfera tehnologije
  • Analiza trenutnih zakonodajnih okvirjev v sodelujocih regijah
  • Regionalni razvojni akcijski nacrti

Pričakovani rezultati in predvideni vplivi:

  • Posledično nova posredna in neposredna delovna mesta.
  • Vzpostavitev novih ali širitev podjetij.
  • Večje zanimanje javne uprave za pripravljena priporočila

Občine, ki so vključene v project BIOBUSINESS, lahko pričakujejo viden razvoj na sorodnih področjih biomase, v obstoječih podjetjih na področju obnovljive energije ali ostalih področjih. V vključenih regijah se bodo pojavile tudi nove možnosti zaposlitve.

 

English version German version Finish version Hungarian version Spanish version