A projekt eredményei

 

 

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

A PROJEKT EREDMÉNYEI

 

A BIOBUSINESS projekt az új technológiák bevezetésének üzleti aspektusaira koncentrál, valamint a biomassza szektor, mint egységes lánc, fejlesztésére. A sikeres megvalósítás eredményeként létrejön egy, a megújuló energia ipar további szegmenseiben és a jelentos 'gazdasági' változásokon átmeno egyéb területeken is alkalmazható, szemléletrendszer.  

A projekt során kidolgozott eszközök:

  • Biomassza potenciál felmérése regionális/országos szinten: erõforrásleltár
  • Tendenciák: biomassza szektor vállalkozásainak létrejötte és fejlõdésük
  • Biomassza vállalkozások létrehozása, valamint legjobb gyakorlatok beazonosítása
  • Piaci rés és üzleti lehetõségek a biomassza szektorban
  • Technológia transzfer lehetõségek analízis
  • A biomassza szektort érintõ (jog)szabályozási keretrendszer a résztvevõ régiókban
  • Regionális fejlesztési akcióterv

Várható eredmények és potenciális hatások:

  • Új, a projekt hatására közvetlenül és közvetetten létrejövo munkahelyek
  • Új vállalkozások megalapítása vagy meglévok tevékenységeinek kiterjesztése
  • Javaslattételi dokumentum állami intézmények részérol történo figyelemmel kísérése

Azok a közösségek, amelyek aktívan részt vettek a BIOBUSINESS projektben várhatóan jelentos fejlodést fognak tudni elérni a biomasszát érinto szektorokban, amely eloreláthatóan új KKV-k létrehozását, valamint a meglévo, megújuló energiával foglalkozó vállalkozások biomasszához kötodo tevékenységeinek javulását fogja eredményezni. Mindezek regionális szinten javíthatják a munkalehetoségeket is.

 

English version German version Finish version Slovenian version Spanish version