Työsuunnitelma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

TYÖSUUNNITELMA

 

Projektin työt toteutetaan kuuden eri työpaketin avulla. Työpaketit toteutetaan osittain samanaikaisesti, jotta projektin tavoitteet voidaan saavuttaa 30 kuukauden jaksolla:

Työpaketti 1: Projektin johto

Työpaketti 2: Tiedon keruu

 • Resurssikartoitus: Alueiden biomassaresurssien arviointi
 • Selvitys biomassaan liittyvien yritysten synnyn ja kehittämisen trendeistä
 • Selvitys parhaista käytännöistä

Työpaketti 3: Biomassasektorin liiketoimintamahdollisuudet pk-yrityksille ja yrittäjille:

 • Markkina-aukkojen kuvaus
 • Liiketoimintamahdollisuuksien kannattavuuden arviointi alueilla
 • Potentiaalisten markkinamahdollisuuksien valinta

Työpaketti 4: Alueellisten biomassaan keskittyvien kehittämistyösuunnitelmien tekeminen:

 • Teknologiansiirto- ja markkinamahdollisuuksien arvioiminen
 • Asetus- ja tukiehdotusten tekeminen alueelliselle hallinnolle
  • State-of-the-art analyysit
  • Ehdotusten valmistelu: tukitoimet ja asetukset
 • Suositusraportti
 • Tapaamiset aluehallinnon kanssa

Työpaketti 5: Tiedonvälitys ja –levitys

 • Tiedotuskampanja
 • Tuotteistaminen ja promootio
 • Paikallinen levitystyö, mukaan lukien työpajat
 • Levitystyö kuntiin, paikallis- ja aluehallinnolle
 • Levitystyö EU:n alueella, muun muassa Internet-sivuston avulla
Työpaketti 6: Yhteiset levitystoimet

 

English version German version Spanish version Hungarian version Slovenian version