Projektin tulokset

 

 

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

PROJEKTIN TULOKSET

 

BIOBUSINESS keskittyy teknologioiden käyttöönottoprosesseihin ja koko biomassasektorin kehityksen liiketoimintanäkökulmaan. Projektin lopputuloksena tulee olemaan menettelytapa, joka on sovellettavissa myös muihin uusiutuvien energioiden aloihin tai tapauksiin, joissa yhteisö joutuu tekemisiin merkittävän muutoksen kanssa.

Projektissa kehitettävät työvälineet ovat:

  • Selvitys biomassapotentiaalista: Resurssikartoitus
  • Selvitys biomassateknologiayritysten synnystä ja kasvusta projektin alueilla
  • Selvitys biomassateknologiayritysten synnyn ja kehittämisen parhaista käytännöistä
  • Selvitys biomassasektorin markkina-aukoista ja liiketoimintamahdollisuuksista
  • Analyysi teknologian siirtomahdollisuuksista
  • Analyysi partnerialueiden biomassaan liittyvistä lainopillisista puitteista
  • Alueelliset kehittämistyösuunnitelmat

Tärkeimmät odotetut tulokset ja potentiaaliset ennakoidut vaikutukset ovat seuraavat:

  • Työpaikkojen lisääntyminen suorasti ja epäsuorasti.
  • Uusien yritysten syntyminen tai olemassa olevien yritysten laajeneminen.
  • Julkishallinnon kiinnostus ”Regional Development Action Plan” raportin suosituksia kohtaan .

Alueet, jotka osallistuvat BIOBUSINESS – projektiin voivat odottaa merkittävää kehitystä biomassasektorillaan sekä uusien pk-yritysten syntymistä ja biomassaan liittyvän toiminnan kehitystä olemassa olevissa yrityksissä. Tämä kehitys tulee tarjoamaan uusia työllisyysmahdollisuuksia projektin alueille.

 

English version German version Spanish version Hungarian version Slovenian version